23 Φεβρουαρίου, 2024

Βοηθητικές ασκήσεις Java

Άσκηση Java: Εύρεση του μέγιστου αριθμού

java programming exercises

Εύρεση του μέγιστου αριθμού

Ακολουθήστε πρώτα αυτά τα βήματα:

1. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου ή ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE).

2. Δημιουργήστε ένα νέο αρχείο με το όνομα “MaximumNumberFinder.java”.

3. Αντιγράψτε και επικολλήστε τον κώδικα στο νέο αρχείο.

4. Αποθηκεύστε το αρχείο με την επέκταση “.java”.

5. Μεταγλωττίστε και εκτελέστε τον κώδικα χρησιμοποιώντας έναν μεταγλωττιστή Java ή IDE.

Κώδικας:

import java.util.Scanner;

public class MaximumNumberFinder {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Εισαγάγετε τον αριθμό των στοιχείων: ");
    int n = scanner.nextInt();
    
    int[] numbers = new int[n];
    System.out.println("Εισαγάγετε τα στοιχεία:");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      numbers[i] = scanner.nextInt();
    }
    
    int max = findMaximum(numbers);
    System.out.println("Ο μέγιστος αριθμός είναι: " + max);
  }
  
  public static int findMaximum(int[] numbers) {
    int max = numbers[0];
    for (int i = 1; i < numbers.length; i++) {
      if (numbers[i] > max) {
        max = numbers[i];
      }
    }
    return max;
  }
}

Εξήγηση:

Σε αυτή την άσκηση, μας ζητείται να βρούμε τον μέγιστο αριθμό μεταξύ ενός δεδομένου συνόλου αριθμών. Δημιουργούμε ένα πρόγραμμα Java για να ολοκληρώσουμε αυτήν την εργασία.

Στην κύρια μέθοδο, ζητάμε πρώτα από τον χρήστη να εισαγάγει τον αριθμό των στοιχείων που θέλει να συγκρίνει. Αυτή την τιμή την αποθηκεύουμε στη μεταβλητή n.

Στη συνέχεια δημιουργούμε έναν ακέραιο πίνακα που ονομάζεται αριθμοί μεγέθους n για να αποθηκεύσουμε την είσοδο του χρήστη. Χρησιμοποιώντας έναν βρόχο, επαναλαμβάνουμε n φορές και ζητάμε από τον χρήστη να εισάγει κάθε στοιχείο, το οποίο αποθηκεύουμε στον πίνακα.

Στη συνέχεια, καλούμε τη μέθοδο findMaximum και περνάμε στον πίνακα αριθμών. Αυτή η μέθοδος παίρνει έναν πίνακα ακεραίων ως παράμετρο και επιστρέφει τον μέγιστο αριθμό που βρέθηκε στον πίνακα.

Μέσα στη μέθοδο findMaximum, αρχικοποιούμε τη μεταβλητή max με το πρώτο στοιχείο του πίνακα. Στη συνέχεια επαναλαμβάνουμε τα υπόλοιπα στοιχεία του πίνακα και συγκρίνουμε κάθε στοιχείο με την τρέχουσα μέγιστη τιμή. Εάν βρεθεί μεγαλύτερος αριθμός, ενημερώνουμε την τιμή του μέγ.

Τέλος, επιστρέφουμε τη μέγιστη τιμή πίσω στην κύρια μέθοδο, όπου αποθηκεύεται στη μεταβλητή max. Εκτυπώνουμε το αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας System.out.println.

Αυτή η άσκηση βοηθά στην εξάσκηση του χειρισμού του πίνακα, του κυκλώματος μέσα από στοιχεία και στην εύρεση της μέγιστης τιμής σε έναν πίνακα.

Το αποτέλεσμα θα είναι:

Εισαγάγετε τον αριθμό των στοιχείων: 5
Εισαγάγετε τα στοιχεία:
12
45
67
23
9
Ο μέγιστος αριθμός είναι: 67

Αφήστε το σχόλιο σας